Reference

Realizované zakázky:

 • Údržba zeleně Glanzsoff Bohemia, Lovosice pro rok 2009
 • Údržba zeleně Schoeller Křešice pro rok 2009
 • Údržba zeleně Geos Litoměřice pro rok 2009
 • Realizace několika rodinných zahrad
 • Řez aleje ke hřbitovu v obci Siřejovice
 • Údržba zeleně Finančního úřadu Litoměřice pro rok 2009
 • Údržba zeleně Flexfill s.r.o. Lovosice pro rok 2009
 • Rekonstrukce zeleně na návsi v obci Siřejovice
 • Výsadba polní aleje z obce Mětěš k obci Ledčice
 • Údržba zeleně pro Severočeskou galerii výtvarného umění pro rok 2009
 • Údržba zeleně pro Chládek & Tintěra a.s. pro rok 2009
 • Založení sídlištní zeleně Barrandov, IPS Praha, PS Pardubice, 1992-1995
 • Sadové úpravy ČOV Litoměřice, Vodni Stavby Teplice, 1994-1995
 • Sadové úpravy Městské nemocnice Litoměřice, Vojenské stavby Litoměřice, 1995-1996
 • Výsadba protihlukové clony v obci Jenčice, OU Jenčice, 1998-2001
 • Sadové úpravy ČOV Kolín, Metrostav a.s. Praha, 1998-1999
 • Výsadba stromořadí ve Šturzově ulici v Litoměřicích, SSŽ Ústí n. Labem, 1999
 • Údržba a doplnění zeleně v areálu Biofaktory, Praha, Biofaktory, 1994-2006
 • Obnova školní zahrady v obci Sulejovice, OÚ Sulejovice, 2000
 • Založení aleje podél komunikace Litoměřice - Žitenice, OÚ Žitnice, 2001
 • Biologická rekultivace skládky komunálního odpadu v Benešově nad Ploučnicí, SSŽ Ústí n. Labem, 2001
 • Výsadba aleje v Budyni n. Ohří, MěÚ Budyně n. Ohří, 2001
 • Sadové úpravy ČOV Turnov, Metrostav a.s. Praha, 2001
 • Výsadba břehových porostů a zatravnění při revitalizaci rybníka ve Vojnicích, Ekostavby Louny, 2002
 • Založení a údržba zeleně v areálu AOYAMA Lovosice, Takenaka GmbH Praha, 2003-2004, 2007-2008
 • Údržba zeleně pro VÚSS Litoměřice, Ministerstvo obrany ČR provozní středisko 0412, 2000-2006
 • Obnova zeleně v obci Siřejovice, OÚ Siřejovice, 2003-2006
 • Zatravnění hřiště, výsadba vzrostlých stromů a vegetační clony v Ledčicích, OÚ Ledčice, 2005-2006
 • Obnova aleje u hřbitova v Teplicích, včetně pokácení původních dřevín, MÚ Teplice, 1998
 • Prořezávka a kácení vzrostlých stromů aleje v Budyní nad Ohří, MÚ Budyně nad Ohří, 2001
 • Prořezání vzrostlých stromů v obci Mlékojedy, Lukavec, 1999
 • Prořezání aleje Masarykova ul. v Teplicích, včetně pokácení nevyhovujícich dřevín, MÚ Teplice, 2002
 • Kácení vzrostlých stromů na sídlišti Kocanda v Litoměřicich, DAPS v.o.s. Litoměřice, 2002
 • Ošetření dřevin a káceni v obci Jištěrpy, OÚ Chotiněves, 2002
 • Pořez stromů na návsi v Chotiněvsi, OÚ Chotiněves, 2005
 • Ošetření vzrostlých stromů a kácení nebezpečných dřevin po vichřici v areálu Jiříkových kasáren a kasáren pod Radobýlem, KVÚS Litoměřice, 2003-2005
 • Ošetření historických lip na návsi v obci Libochovany, OÚ Libochovany, 2003, 2005
 • Odstranění nebezpečných větví vzrostlých stromů v obci Velká Bukovina OÚ Velká Bukovina, 2006
 • Ošetření a pokácení vzrostlých stromů v obci Siřejovice, OÚ Siřejovice 2004 - 2006
 • Pokácení vzrostlého stromu v havarijnim stavu v parku v Lovosicích, MÚ Lovosice, 2006
 • Ošetření stromů na hřbitově a kácení dřevin v havarijním stavu v obci Brňany, OÚ Brňany, 2000 - 2006
 • Ošetření a kácení vzrostlých stromů v prostoru hřbitova ve Velkých Žemosekách OÚ Velké Žernoseky, 2006
 • Prořezání javoru v havarijním stavu, Severočeská galerie výtvamého uměni, 2005
 • Kácení a následné výsadby vzrostlých stromů na návsi v obci Světec, Chládek + Tintěra a.s. Litoměřice, 2006
 • Výsadba silničního stromořadí areál Globus Ústí nad Labem, Swietelsky a.s., 2006
 • Sadové úpravy areál Billa Roudnice n. Labem, Ekotempo Krnov, 2006
 • Náhradní výsadba vzrostlých stromů v Roudnici nad Labem, Billa Modletice, 2006
 • Výsadba polní aleje Ledčice, OÚ Ledčice, 2007
 • Doprovodná zeleň v obci Siřejovice, OÚ Siřejovice, 2006-2007
 • Zakládání a údržba zeleně v areálu filrmy CS Beton V. Žernoseky, 2004-2007
 • Výsadba polní aleje v obci Siřejovice, OÚ Siřejovice, 2008
 • Obnova zeleně ve sportovním areálu Velké Žernoseky, OÚ Velké Žernoseky, 2008
 • Realizace a údžba rodinných zahrad Litoměřice, Praha, Litvínov atd.,  1992-2009
 • Údržba komunální zeleně v Obci Brňany
 • Zatravnění protipovodňového valu Schoeller Křešice, 2007
 • Údržba zeleně v areálu Schoeller Křešice, 2007-2009
 • Údržba zeleně v areálu Glanzstoff Bohemia Lovosice, 2005-2009
 • Založení zeleně v areálu Flexfill Lovosice, 2007
 • Založení a údržba zeleně v areálu Geos, 1994-2009
 • Údržba zeleně Tris Czech s.r.o. Lovosice 2008
 • Údržba zeleně v areálu Flexfill s.r.o. Lovosice 2007-2009
 • Bezpečnostní a zdravotní řez vzrostlých stromů v obci Braňany, OÚ Brňany 2009
 • Kácení ve ztížených podmínkách pro obec Dolní Zálezly, OÚ Dolní Zálezly 2009
 • Drcení větví v areálu Viamont DSP a.s. Chabařovice, Kabel spol. s.r.o. Chabařovice 2009